Muhammet Veli Özturk

Muhammet Veli Özturk

Kurucu

Eğitim Finansmanı ve Eğitim Politikaları

1978 yılında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Hatay’da tamamladı. Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antik Çağ Tarihi Yüksek Lisans programına kabul edildi. Akadca okumayı öğrendi. Anadolu ve Mezopotamya Kültürleri üzerine çalıştı. 2010 yılında TODAIE’de Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Proje Yönetim ve Koordinasyon Merkezi’nde Finans Uzmanı olarak göreve başladı. Dünya Bankası tarafından finanse edilen aşağıdaki projelerde çalıştı; Ortaöğretim Projesi, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi, Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi, Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Artırılması Projesi, UNICEF – Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ve Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi.