Projeler

Son on yıldır dünya, çeşitli nedenlerle belirli bölgelerde mülteci akınıyla uğraşıyor. Bu bağlamda Türkiye, mültecilere ev sahipliği yapmada dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Mülteci sorunu son zamanlarda herhangi bir bölgeyle sınırlı olmaktan çıkıp, tüm insanlığın sorunu haline geldi. Mültecilerin insan hakları ve evrensel standartlar açısından uygun şekilde ağırlanabilmesi için çok boyutlu projeler geliştirilmektedir. Ancak bunu yaparken, ihtiyaçlar ve uygulamalar söz konusu olduğunda kurumlar tekrara düşmekte, müdahalede gecikmekte veya politik davranamamaktadırlar. Bu durum mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerde sosyal sorunlara yol açmaktadır.

Mültecilere ev sahipliği yapan bir ülke olarak Türkiye’de yürütülen çok boyutlu projeler varken, uluslararası koordinasyonu sağlayabilecek bir veri tabanı çalışması maalesef yok. Bu proje, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları için verimli bir araç oluşturmayı amaçlamaktadır. Mültecilerin ihtiyaç duydukları gerçek yardımı daha verimli bir şekilde almalarını sağlayacaktır.

Giderek artan teknoloji kullanımı “Bilgi Toplumu”nun temelini hazırlamıştır. Bilgiye erişim çok hızlı bir şekilde artmaktadır.

Bilginin yoğun ve hızla değiştiği günümüzde, iş ve eğitim dünyalarının “bireyselleştirilmiş bilgi” ve bu bilgilerin transferini sağlayan ortamlara olan ihtiyacı kendini göstermiştir. Son yıllarda, dünyanın her yerindeki birçok üniversite ve büyük ticari şirket, öğrencilerini ve çalışanlarını eğitmek için web tabanlı öğretime ihtiyaç duymaktadır.

Ancak mevcut eğitim sistemleri tüm öğrencilere aynı içeriği sunduğu için farklı bilgi, ihtiyaç ve ilgi alanlarına sahip öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamakta son derece yetersiz kalmaktadır. Bu da Eğitim Teknolojileri donanımına yapılan yatırımların başarısız olduğu algısını beraberinde getirmektedir.

Farklı kişilik özelliklerine sahip olmak, farklı öğrenme stillerine sahip olmak, bilgiyi farklı şekilde işlemek ve farklı bilgi kaynaklarını tercih etmek, aynı ortamı kullanan bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını farklılaştırmaktadır.

Bu genel görüşü destekler nitelikte literatürde bireylerin bilişsel yetenekleri, deneyimleri, görsel-uzaysal becerileri vb. bireysel farklılıklarının eğitim ortamlarında bilgi arama, bu amaçla gezinme ve öğrenmeyi etkilediğini kanıtlayan çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir.

Bu bağlamda geleneksel yaklaşıma alternatif olarak, her öğrenciye kendi öğrenme ihtiyaçlarını sunabilen bir öğrenme ortamı sağlamaya yönelik çalışmalar yeni bir yaklaşımı ortaya çıkarmıştır: Uyarlanabilir Eğitim.