Stratejik Plan 2017-2022

GLOBERA, resmi ortamlarda ve ötesinde eğitim bilgisini ilerletmeye adanmış, güçlü ve yüksek kaliteli bir eğitim araştırma topluluğu sürdürerek kamu yararına çalışmaya kendini adamış, bilgili bir toplum ve yardım kuruluşudur. Hayırsever amacımız, eğitim araştırmalarının takibini ve hem uygulamanın iyileştirilmesi hem de kamu yararı için uygulanmasını teşvik etmektir. Bir üyelik kuruluşu olarak açıklık, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine bağlıyız ve tüm faaliyetlerimizde ve süreçlerimizde etik değerleri korumaya çalışıyoruz.

GLOBERA’nın temel amaçları şunlardır: araştırma kalitesini geliştirmek, araştırma kapasitesini geliştirmek ve eğitim alanında araştırma katılımını teşvik etmek. Bu amaçlar, ileriye dönük eğitim disiplininin sağlığını güvence altına almayı ve eğitim araştırmalarının kamuya açık alanda yapabileceği katkıyı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu stratejik plan, bu hedeflerin, GLOBERA’nın orta ve uzun vadedeki eylemlerine rehberlik edebilecek stratejik hedeflere nasıl dönüştüğünü tanımlar ve kuruluşun birçok bölümünde ortak bir amaç sağlar.

GLOBERA’nın Stratejik Hedefleri:

Eğitim araştırması kalitesini geliştirmek için şunları yapacağız:
 • Araştırmada kalitenin birçok biçimde olduğunu kabul ederek, araştırma kalitesinin tanımları hakkında açık tartışmayı ve tartışmayı teşvik edin;
 • Tüm faaliyetlerimizde yüksek kaliteli araştırma ve etik uygulamayı destekleyerek araştırma ve etik uygulamalarda en yüksek standartları örneklendirmek ve desteklemek;
 • Yayınlarımızda, ödüllerimizde, etik yönergelerimizde ve karar verme süreçlerimizde kaliteyi değerlendirmek için kriterlerimizi şeffaf hale getirin.
Eğitimsel araştırma kapasitesi oluşturmak için şunları yapacağız:
 • Yetersiz temsil edilen grupların azami katılımını arayarak üyeliğimizin çeşitliliğini teşvik etmek ve aktif olarak desteklemek;
 • Faaliyetlerimizin tamamında yeni ortaya çıkan ve erken kariyer araştırmacılarını dahil ederek yeni nesil araştırmacılara yatırım yapın ve onlara rehberlik etmek;
 • Eğitim araştırma topluluğu arasında ve başkalarıyla ortaklaşa bilgi paylaşımı yaparak, işbirliğine dayalı ve disiplinler arası çalışma ve ağ oluşturma yollarını teşvik etmek.
Eğitim alanında araştırma katılımını teşvik etmek için şunları yapacağız:
 • Araştırma, politika ve uygulamayı eğitime fayda sağlayacak ve bilinçli demokratik tartışmalara katkıda bulunacak şekilde birbirine bağlamak için stratejiler geliştirmek;
 • Araştırma gündemlerini belirleme ve araştırma kullanımını teşvik etme konusunda politika yapıcılar, uygulayıcılar ve daha geniş halkla birlikte hareket etmek;
 • Yerel, ulusal veya uluslararası kamu yararına eğitimin geliştirilmesine kendini adamış meslektaş ve uygulamacı dernekleri ile güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
Bu hedeflere ulaşmak için şunları yapacağız:
 • Etkili yönetişim ve organizasyon mekanizmaları ile etkin, mali açıdan sürdürülebilir ve profesyonel bir organizasyon sürdürmek;
 • Üyelerimize sunulan hizmet yelpazesini, yüksek kaliteli araştırmaların gelişimini destekleyecek ve alandaki gelişmelere duyarlı olacak şekilde geliştirmek ve sürdürmek;
 • Çalışanlarımızın sağlığı ve refahı için uygun endişelerle sorumlu işverenler olarak hareket etmek;
  Kalite, mükemmellik, etik uygulama, kapsayıcılık, eşitlik ve çeşitliliğe saygı değerlerimize sadık kalınması.
Açıklık, dürüstlük, şeffaflık ve etik uygulama ilkelerimizi yerine getirmek için:
 • Bu stratejik hedeflerin, komitelerimizin çalışmalarıyla uyumlu orta ve uzun vadede stratejik önceliklere nasıl en iyi şekilde dönüştürülebileceği konusunda tartışma başlatmak;
 • GLOBERA’nın, orta ve uzun vadede faaliyetleri kapsamında temel hayırseverlik amaçlarını yerine getirebilen, stratejik olarak odaklanmış bir kuruluş olarak kalmasını sağlamak için bir çerçeve belirlemek;
 • Stratejik önceliklerin düzenli olarak gözden geçirilmesi için bir zaman çizelgesi oluşturulması ve bunların GLOBERA’nın merkezi misyonu ve amacı ile nasıl uyumlu hale getirilebileceğinin değerlendirilmesi.