Mültecilere ev sahipliği yapan bir ülke olarak Türkiye’de yürütülen çok boyutlu projeler varken, uluslararası koordinasyonu sağlayabilecek bir veri tabanı çalışması yok. Bu proje, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları için verimli bir araç oluşturmayı amaçlamaktadır. Mültecilerin ihtiyaç duydukları gerçek yardımı daha verimli bir şekilde almalarını sağlayacaktır.

Farklı kişilik özelliklerine sahip olmak, farklı öğrenme stillerine sahip olmak, bilgiyi farklı şekilde işlemek ve farklı bilgi kaynaklarını tercih etmek, aynı ortamı kullanan bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını farklılaştırmaktadır. Bu bağlamda geleneksel yaklaşıma alternatif olarak her öğrenciye kendi öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan uygun bir öğrenme ortamı sağlamaya yönelik çalışmalar yeni bir yaklaşımı ortaya çıkarmıştır: Uyarlanabilir Eğitim.

Global Eğitim Araştırmaları Derneği (Globera), eğitim araştırmalarını bilimsel bir alan olarak geliştirmeyi amaçlayan ulusal, bölgesel ve uluslararası uzmanlığa sahip bir araştırma derneğidir.

Ortaklar

Kurucular

Prof. Yunus Ali Çengel, PhD

Prof. Yunus Ali Çengel, PhD

Kurucu

Eğitim Reformları

Devamı

Timur Yalçın

Timur Yalçın

Kurucu

Eğitim Teknolojileri, Uyarlanabilir Eğitim ve Göçmen Merkezli Projeler

Devamı

Mahmut Tuncel

Mahmut Tuncel

Kurucu

Eğitim Ekonomisi, Planlama ve Eğitim Teknolojileri

Devamı

Muhammet Veli Ozturk

Muhammet Veli Ozturk

Kurucu

Eğitim Finansmanı ve Eğitim Politikaları

Devamı

Ahmet Murat Özel

Ahmet Murat Özel

Kurucu

Değerler Eğitimi

Devamı

Büşra Tosun Durmuş

Büşra Tosun Durmuş

Kurucu

Eğitim Sosyolojisi

Devamı

M. Taha Tosun

M. Taha Tosun

Kurucu

Eğitim Finansmanı

Devamı

Dr. Ali Timucin Atayoglu

Dr. Ali Timucin Atayoglu

Kurucu

Çocuk Psikoterapisi ve Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitimi